Lesvoorwaarden

Inschrijving en deelname aan de lessen houdt in dat u onze les- en betalingsvoorwaarden accepteert.

 1. De lessen vinden plaats in een vestiging van Muziekschool De Nootzaak op in onderling overleg bepaalde dag en tijd.
 2. Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen vinden geen lessen plaats tenzij het inhaallessen betreft.
 3. Inschrijving geldt voor een periode van een jaar. Na dit jaar wordt de inschrijving automatisch met een semester verlengd, tenzij van te voren anders overeen gekomen. Wanneer een cursist zijn/haar inschrijving niet wenst te verlengen dient dit schriftelijk te worden doorgegeven uiterlijk een maand voordat de dan lopende periode eindigt.
 4. Bij de inschrijving wordt gekozen voor een bepaalde lesvorm. Verandering van lesvorm kan alleen per aanvang van een nieuw semester, tenzij door of vanwege De Nootzaak aangegeven.
 5. Afmelding voor een les dient te worden doorgegeven aan de docent.
 6. De cursist maakt geen aanspraak op restitutie van door hem of haar verzuimde lessen.
 7. Kan een cursist de lessen langere tijd wegens ziekte niet volgen, dan zullen deze lessen worden ingehaald dan wel gerestitueerd. Hierbij kan een doktersverklaring worden verlangd.
 8. Wanneer een cursist verhuist buiten een straal van 25 km van De Nootzaak  worden de hierdoor niet ontvangen lessen gerestitueerd.
 9. Wanneer de lessen vanwege De Nootzaak of de docent niet doorgaan worden deze ingehaald op in onderling overleg bepaalde dag en tijd.
 10. Lesmaterialen, waaronder methodeboeken, zijn voor rekening van de cursist. In beperkte gevallen kan gebruikt worden gemaakt van leenmaterialen.
 11. Voor inschrijving bij De Nootzaak is eenmalig een inschrijfgeld van € 15,= verschuldigd.
 12. Cursisten die aan het begin van enige lesperiode 21 jaar of ouder zijn dienen een wettelijke lesgeldverhoging van 21% te betalen i.v.m. BTW.
 13. Bij uitblijven van betaling ontvangt u uiteraard een herinnering. Eventuele verdere aanmaningen worden steeds verhoogd met € 15,= administratiekosten. Indien de betalingsachterstand meer dan 3 maanden bedraagt wordt onze vordering via gerechtelijke incasso afgehandeld en wordt de toegang tot de lessen ontzegd.
 14. Alle wijzigingen (lesvorm, adres, betalingswijze etc.) dienen schriftelijk te worden doorgegeven via het postadres of per mail naar nootzaak@hotmail.com.
 15. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van De Nootzaak.